ACREDITACIONS PER SER SOCI PROFESSIONAL

ACREDITACIONS

Els centres amb cursos amb titulació aceptada per l’ACS son:

  • CETT Barcelona
  • URV Tarragona
  • UDG Girona
  • UDL Lleida
  • Joviat Escola d’Hotelería
  • Altres cursos formatius amb extensió universitaria
  • Altra formació a valorar per la Junta Directiva
  • Els solicitants sense titulació pero amb experiencia demostrable serán valorats per la Junta Directiva